Nacházíte se zde: Homepage » O Pomocných tlapkách

O Pomocných tlapkách

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky o. p. s. se zabývá chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů od roku 2001.

Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání telesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.

Společnost se již od svého založení věnuje také canisterapii. Této činnosti jsme nyní věnovali samostatný web na adrese www.canisterapie.cz. V neposlední řadě stojí také činnost na poli osvěty z hlediska soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů pro jejich snadnejší integraci do společnosti. Součástí je práce s dětmi a mládeží, predevším formou besed s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích telesně postižených.

Působení organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam mají však i aktivity regionální. Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby vycvičila a předala přes 75 asistenčních psů telesně postiženým z různých míst ČR, včetně několika tzv. "šikovných společníků" a dvou stálých canisterapeutických psů předaných instutucím. Více informací o naší činnosti najdete na stránkách www.pomocnetlapky.cz.

 
 
© Pomocné tlapky o. p. s. - obchůdek